De logistieke samenwerking tegen wateroverlast Limburg

De meest zuidelijke provincie van Nederland werd sinds dinsdag getroffen door enorme wateroverlast als gevolg van de verbazingwekkende regenbuien. Meerdere regio’s helpen de aangetaste delen van Limburg in het gevecht tegen het water. Ook is er landelijke hulp ingezet. Het landelijk specialisme Logistiek & Ondersteuning (IFV/Brandweer Nederland) heeft dompelpompen en zandzakken gestuurd.

Actie reactie

Nadat de vraag op woensdagmiddag bij Logistiek & Ondersteuning binnenkwam is het logistiek specialisme direct begonnen met de voorbereidingen en eind van de middag vertrok een eerste transport met 110.000 zandzakken en 100 dompelpompen met een aggregaat richting de brandweerkazerne in Maastricht-Noord.

Diezelfde avond ontving de afdeling nog een hulpverzoek van Limburg-Noord. Die nacht is een transport met 20.000 zandzakken verstuurd naar drie verschillende locaties in de regio. Het is mooi om te zien dat logistiek specialisme zo’n belangrijke rol kan spelen bij bestrijding van de acute veiligheidsrisico’s.

De kracht van samen

In crisissituaties zoals die van afgelopen week is de reactiesnelheid van hulptroepen essentieel. Het is van groot belang om manschappen te bevoorraden en af te lossen en benodigd materieel snel op de bestemming te krijgen. Dit vraagt om geoliede logistieke samenwerking. Om efficiënter en effectiever op te treden moet er voor dit soort grootschalige en complexe incidenten op landelijk niveau samen gewerkt worden. Met deze reden zijn het IFV en Brandweer Nederland samen het landelijk specialisme Logistiek & Ondersteuning gestart, onderdeel van Grootschalig en Specialistisch Brandweeroptreden.

Beter één keer op landelijk niveau georganiseerd dan in 25 regio’s afzonderlijk. Zo is er altijd overzicht over wat er aan materieel en middelen in huis is en kan dit ook beter beheerd, onderhouden en ingezet worden. Door de landelijke organisatie kunnen alle middelen en kennis op tijd op de juiste locatie zijn.

Onze trots en dank

De geboden hulpverlening komt voort uit een krachtige combinatie van logistiek en samenwerking, en dat maakt ons ontzettend trots. Wij willen alle manschappen die zich inzetten en ingezet hebben in Limburg, Duitsland en België bedanken en succes wensen met de verdere hulpverlening.