Laat uw gegevens achter en ontvang onze nieuwsbrief met supply chain management nieuws

Laat uw gegevens achter en ontvang onze nieuwsbrief.

IDS hecht aan het correcte gebruik van uw persoonlijke gegevens. U kunt hier alles over lezen in ons privacy statement, conform de AVG-wetgeving.

6 praktische tips om jouw supply chain te versterken in de coronacrisis

Lees het volledige artikel

Door de globalisering worden onderdelen of grondstoffen uit alle delen van de wereld aangevoerd. Dat stelt fabrieken in staat lage voorraden aan te houden. Maar de pandemie legde genadeloos de kwetsbaarheden van dat systeem bloot. Sinds de coronacrisis gaat het om risico’s spreiden, creativiteit en betrouwbare ketenpartners, dat schreven we al eerder. Maar hoe doe je dat in de praktijk? En hoe weet je of je op de goede weg zit? Wij helpen je met deze 6 tips.

Tip 1 – Debiteurenbeheer op 1

Nu de economie onder druk komt te staan, komen er ook barstjes in de financiën. Minder omzet, soms tot wel 30%, zorgt dat de liquiditeit opdroogt en niet alleen in de zwaarst getroffen ketens. Facturen worden later betaald, betaaltermijnen worden opgerekt en investeringen worden uitgesteld. De overheidssteun beperkt de faillissementen, maar dat is zeker geen reden om het debiteurenbeheer te laten verslappen. Voorkom geharrewar met facturen, zorg dat ze correct, compleet en tijdig worden verstuurd.

Tip 2 – Kies de vervoerder die bij je past

Niet alleen consumenten, maar ook bedrijven sloegen direct na de aankondiging van de diverse (intelligente) lockdowns aan het hamsteren. Met lege schappen en in allerijl opgeschroefde productiecapaciteit tot gevolg. Konden vervoerders het werk eerst niet aan, in de maanden daarna nam de vraag weer net zo rap af. Zulke schommelingen zijn misschien uitzonderlijk, maar zetten wel aan het denken. Was prijs eerder een bepalende factor, schaalbaarheid, leverbetrouwbaarheid en risicospreiding spelen nu een veel grotere rol. En dat heeft dus ook direct invloed op de selectiecriteria van vervoerders. Neem die criteria eens onder de loep en bepaal je prioriteiten. We helpen je er graag bij.

Tip 3 – Optimaliseer zendingen

Als volume, frequentie en afleveradressen nogal eens verschillen, dan loont het de moeite om zendingen te optimaliseren, zeker in het internationale transport. Nu nog meer dan eerst. Wanneer een neutrale derde partij zoals IDS die vervoersstromen samenbrengt, worden de risico’s verdeeld over meerdere partijen en profiteren alle belanghebbenden van de voordelen.

Tip 4 Deel je gegevens

Ondanks dat duidelijk is geworden dat de wederzijdse afhankelijkheden in de supply chain groter zijn dan verwacht, laten de meeste spelers zich niet in de kaart kijken. Door hun terughoudendheid in het delen van gegevens, blijven problemen in de goederenstroom lang verborgen. Door als producent gegevens te delen over het type goederen, hoeveelheid, gewenste aankomsttijd, herkomst en bestemming van goederen, kunnen alle betrokken partijen hun eigen processen beter organiseren en niet te vergeten veel accurater communiceren over vertragingen, grenscontroles, wachttijden of inspecties.

Tip 5 Meer doen met dezelfde bezetting

Hoewel het aantal werklozen toeneemt, neemt de druk op de arbeidsmarkt in de logistiek niet af. Sterker nog, de vraag naar logistiek medewerkers neemt alleen maar toe als gevolg van de toename in internetverkopen. Omscholing zal vast op de langere termijn voor enig soelaas zorgen, maar op de korte termijn is meer doen met dezelfde bezetting waarschijnlijk het makkelijkst te realiseren. Door niet-kritieke maar wel tijdrovende klussen zoals claims en factuurcontroles uit te besteden, kunnen medewerkers zich concentreren op de taken die wel het verschil maken.

Tip 6 – Kleine stapjes, groots effect

Op macroniveau kunnen we natuurlijk makkelijk zeggen dat bedrijven moeten blijven investeren en dat consumenten moeten blijven kopen om de economie uit het slop te trekken. Maar in de dagelijkse realiteit kiezen bedrijven vaker het zekere voor het onzekere. Als die beslissing om te investering in IoT-technologie toch nog even op zich laat wachten, zet dan alvast kleine stapjes in de goede richting.

Wij helpen graag bovenstaande tips in praktijk te brengen, met direct zichtbare resultaten. Neem contact op met Arno Spoek voor meer informatie.

 

 


Het evenwicht verschuift: is Just-in-Case het antwoord op het coronavirus?

Lees het volledige artikel

 

Hoewel de meeste bedrijven nooit exclusief voor een Just-in-Time of Just-in-Case strategie kozen, zorgt de coronacrisis wel voor een verandering in het evenwicht. Na jaren waarin Just-in-Time voorraadbeheer de voorkeur genoot, verschuift de aandacht nu naar Just-in-Case. Maar is dat de oplossing om deze crisis door te komen? Of zijn er meer manieren om te zorgen voor een betrouwbare supply chain en gezonde bedrijfsvoering in deze onzekere tijden? Een inventarisatie.

Just-In-Time vs Just-in-Case

In de loop der jaren is just-in-time voorraadbeheer verheven tot kunstvorm. Goed uitgevoerd betekent het geen of minimale voorraden, een sterke cashpositie en genoeg werkkapitaal waarmee de andere bedrijfsactiviteiten gefinancierd kunnen worden. Zolang er maar sprake is van goede onderlinge afstemming met leveranciers en leverbetrouwbaarheid, kunnen onderdelen en halffabricaten overal ter wereld vandaag komen. Maar zoals in de coronacrisis is gebleken, het is ook een extreem kwetsbaar model. Als er ook maar ergens in de keten een vertraging optreedt, komt het hele proces tot stilstand. Om dat risico te beperken, besluiten veel organisaties nu om grotere werkvoorraden aan te houden. Maar ook dat is in deze onzekere tijden niet een gegarandeerde oplossing. Want niet alleen wordt met Just-in-Case werkkapitaal opgesloten en komen magazijnen vol te liggen. Nu ook de vraagzijde heel volatiel blijkt, komt de supply chain aan beide zijden in de knel.

Is diversificatie dan de oplossing?

Hedendaagse supply chains zijn langer en complexer dan ooit tevoren, verspreid over meerdere landen en meerdere continenten. En al voor de coronacrisis werd duidelijk dat een verstoring grote impact heeft. De handelsoorlog tussen China en de VS, dreigende importtarieven voor de EU en de Brexit zetten de huidige situatie al flink onder druk. Menig producent oriënteerde zich daarom al op alternatieve leveranciers in Cambodja, Vietnam of de Filippijnen. Maar dat doet niets af aan de afstand. Daarnaast moesten die nieuwe leveranciers hun plek in een goed geoliede supply chain nog bewijzen. Het coronavirus sloeg vervolgens zo snel en zo hevig toe, dat het voor velen veel te laat was om nog op- of af te schalen. De supply chain kwam knarsend tot stilstand.

 Snel omschakelen

Voor veel bedrijven betekent het aantrekken van nieuwe leveranciers slechts een manier om de bedrijfsvoering gezond te houden. Om de continuïteit te garanderen en het hoofd boven water te houden, bouwden producenten in korte tijd hele delen van hun productielijnen en logistieke keten om. Zij geven op creatieve wijze invulling aan de verandering aan de vraagzijde. Van jenever naar desinfecterende gel (Hooghoudt) en van matrassen naar medische gezichtsmaskers (Auping). De lessen die hiermee geleerd zijn, maken de weg vrij voor innovaties en toenemende wendbaarheid in de logistieke keten.

Digitaal tenzij…

Ondertussen zoeken andere producenten hun heil in nog meer efficiency en digitalisering. Maar wel vanuit een andere invalshoek. Lag eerder de nadruk op efficiënter werken en het blootleggen van zwakke plekken, nu ligt het accent meer en meer op het inzetten van de data om kansen en risico’s in de hele keten in kaart te brengen. Missende data, geen real-time inzicht of een papieren vrachtbrief worden steeds minder geaccepteerd. De coronacrisis versterkt en versnelt zo de digitaliseringsslag die al in gang was gezet.

“Support your locals”

Niet alleen maakt de coronacrisis de kwetsbaarheid van de meeste logistieke ketens zichtbaar, ook blijkt nu dat de globalisering in sommige opzichten te ver is doorgeschoten. In de zoektocht naar goedkoper en sneller ontstonden excessen. Zo wordt fruit aan de ene kant geïmporteerd uit Zuid-Amerika om bij ons in de yoghurt terecht te komen, terwijl hetzelfde fruit, verbouwd in Zeeland, eindigt in Rusland. Zoals Robert Mulders al aangaf komen meer en meer producenten tot het besef dat het slimmer is bepaalde producten dichterbij huis af te nemen. Het kan dus geen kwaad om eens vanuit een ‘penny wise – pound foolish’ perspectief te kijken naar de supply chain.

Weerbaarheid voorop

Een productiemodel gebaseerd op lage kosten en minimale voorraad maakt het mogelijk om te concurreren op prijs. Een model waarbij op de lange termijn maar een winnaar overblijft. En heel lang was dat de status quo. Maar het coronavirus heeft aangetoond dat concurreren op betrouwbaarheid, weerbaarheid of aanpassingsvermogen toekomstbestendiger is. Er is geen voor de hand liggende oplossing. Het gaat om het vinden van de juiste balans tussen ruimer voorraadbeheer, toenemende digitalisering, een breder palet aan leveranciers, dichterbij huis met meer en andere afzetmogelijkheden.

Vanuit IDS staan we onze klanten bij om samen hun supply chain weerbaarder te maken, nu meer dan ooit. Neem contact op met Arno Spoek voor meer informatie.

 

 


5 tips voor een zorgelozer vakantie

Lees het volledige artikel

De zomervakantie staat voor de deur. Waar we eens massaal vertrokken richting tropische oorden, richten we onze blik nu op een vakantie in eigen land, beducht voor plotselinge virusuitbraken. Ook in de logistiek wordt de zomer anders dan anders. De terugval in de economie laat ook van zich spreken in de logistieke sector. Na de initiële schrik en bedrijfssluitingen krabbelt de productie weer op. Maar nog lang niet op het oude niveau en nog lang niet zo soepel als voor de crisis. Toch zien wij kleine lichtpuntjes. Helemaal zorgeloos wordt het niet, maar met deze 5 tips staat jouw supply chain er na de vakantie stevig voor.

Tip 1 – Niet afwachten, maar aanpassen

Was het eerst de krappe arbeidsmarkt die voor hoofdbrekens zorgde, nu zorgt de terugval in vraag én productie voor slapeloze nachten. De hele keten heeft te maken met andere volumes en andere routes. En dat zal naar verwachting nog lang zo blijven. Want volgens het IMF krimpt de economie wereldwijd met 5% in 2020, om pas in de loop van 2021 weer op te krabbelen.

Afwachten heeft geen zin. Neem deze zomer de tijd om de impact eens goed te laten doordringen. En neem structurele maatregelen. Vanuit ons kantoor in Utrecht werkt een team van supply chain specialisten nauw samen met alle betrokken partijen (klanten, vervoerders, logistieke dienstverleners en andere partners) om transportactiviteiten ook na de zomer te optimaliseren. Zij helpen u graag verder.

Tip 2 – Laat je informeren

Elk jaar adviseert de ANWB: “Ga goed voorbereid op weg”. Een advies dat staat als een huis. Elk Europees land hanteert zijn eigen beperkingen en voorschriften. In Duitsland maken de deelstaten onderling veel verschil in hun bestrijding van het virus. Zweden en het Verenigd Koninkrijk zijn niet zomaar te bereiken. En delen van Italië gaan ondertussen weer in lockdown. Nu de maatregelen worden versoepeld, is de chaos compleet. Bij IDS brengen we dagelijks de geldende maatregelen in kaart. We helpen onze klanten wijs te worden uit alle maatregelen en dat zullen we blijven doen. Zodat we onze klanten te allen tijde kunnen adviseren over de best passende logistieke oplossing.

Tip 3 – Zorg voor inzicht

De berichten over economische teruggang zijn elke dag in het nieuws. En een snelle blik op de productielocaties laat ook vast zien dat het stiller is. Maar hoe stil precies? Nu is niet de tijd voor giswerk, maar voor inzicht. Zodat je weet waar de afwijkingen zitten en waar ingrijpen gewenst is. Een Transport Management Systeem zorgt er voor dat meer data sneller beschikbaar is. Het biedt gedetailleerde rapportages over de vervoersstromen en geeft inzicht in waar beter, sneller en goedkoper kan.

Tip 4 – Kosten besparen kan nooit kwaad

Vast op de agenda van elke logistiek manager: waar vallen kosten te besparen?  Deze zomer kan het helemaal geen kwaad om eens met de stofkam door de kosten te gaan. Waar valt te besparen zonder in te boeten op kwaliteit en klanttevredenheid? Onze supply chain specialisten maken er, met behulp van het TMS, een sport van onze klanten te helpen aan de meest efficiënte transportoplossingen.

 Tip 5 – Denk in scenario’s

Onzekerheid troef, ook nu de maatregelen versoepeld worden. Om grip te krijgen op de situatie, helpt het om verschillende scenario’s uit te denken. Wat als het volume nog sterker daalt? Of verschuift van de ene grondstof naar de andere? Want als de grens met Frankrijk weer dichtgaat? Of die met België? Als de hoeveelheid, massa, frequentie of het aantal (internationale) bestemmingen doorlopend wijzigt, bewijst een Transport Management Systeem (TMS) zijn waarde. Samen met u pluizen we de verschillende scenario’s uit. We brengen we in beeld waar de mogelijke knelpunten zitten. We denken acties uit en bepalen de KPI’s. Een rustgevende gedachte.

Iets zorgelozer

We laden ons deze zomer dus op voor onzekere tijden. Dan is het een fijne gedachte om te weten dat je ergens op terug kunt vallen. Op een betrouwbaar Transport Management Systeem en supply chain specialists die er alles aan doen om jou toch nog iets van een zorgeloze zomer te bezorgen.

Benieuwd hoe dat voor jouw supply chain in zijn werk gaat?  Neem dan vooral contact op met Arno Spoek voor een goed gesprek over de toekomst van jouw supply chain.


IDS biedt Freight Auditing & Payment Services

Lees het volledige artikel

Nieuwe technologieën die versneld worden toegepast, een enorme toename in e-commerce en uiterst onzekere tijden. In een paar weken tijd zijn we in een geheel nieuwe situatie beland. Een situatie waarin Just-in-Time delivery wel erg kwetsbaar blijkt en we zullen moeten wennen aan een nieuw normaal. Dat kostenefficiency daar een onderdeel van uitmaakt is zonneklaar. Bij de oplossingen die de efficiëntie van de supply chain vergroten, mogen Freight Auditing & Payments (FAP) Services zeker niet ontbreken. Lees hieronder hoe FAP Services zeker in tijden van corona jouw zorgen verlichten en kosten besparen.

 

Tijdrovend papierwerk

In deze uitdagende tijden is tijdrovend papierwerk natuurlijk het laatste waar je op zit te wachten. Negeren is geen optie, dus wat te doen? Freight Auditing en Payments (FAP) Services is de verzamelnaam voor het papierwerk rondom de afhandeling van vrachten. Denk aan het verzamelen en bundelen van facturen, pre-audit en postaudits van zendingen, (bulk)betalingen, tariefbeheer en de analyses. Naast het verlichten van de administratieve taken hebben FAP-services als bijkomend voordeel dat je veel meer inzicht krijgt in alle vrachtgegevens.

 

Waarom juist nu uitbesteden?

Intelligente lockdown of geleidelijke versoepeling; het coronavirus blijft rondrazen in onze maatschappij. Niemand wil de dienstverlening aan klanten onderbreken en dan kan het, door personele onderbezetting, gebeuren dat de administratieve afhandeling wat langer dan gebruikelijk blijft liggen. Maar juist nu gaat het om vertrouwen en inzicht. De Freight Auditing & Payments Services van IDS garanderen betrouwbaar betalingsgedrag, een goede inschatting van de benodigde capaciteit en creatieve oplossingen voor ontregelde supply chains. Een hele zorg minder.

 

Benieuwd wat de Freight Auditing & Payments Services van IDS nu voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact op met Arno Spoek van IDS, via arno.spoek@idsnl.com.


Even voorstellen: Jamie van de Kam

Lees het volledige artikel

Vorige maand spraken wij met Robert Mulders, een van de freight managers van IDS. Hij vertelde ons hoe hij te werk gaat om in deze tijden de logistieke keten in stand te houden. Vandaag maken we kennis met een nieuwe collega, Jamie van de Kam.

 

Jamie is 24 jaar en net begonnen als freight managementspecialist bij IDS. In de zomer van 2018 rondde hij bij IDS zijn afstudeeronderzoek af over het combineren van verschillende goederenstromen en de mogelijke efficiencyvoordelen die daarmee gepaard gaan. Een verhelderend onderzoek naar vragen als: Wat voor besparing levert een latere, gecombineerde zending op?

 

Wat waren jouw verwachtingen met betrekking tot de vragen van je afstudeeronderzoek?

‘’De verwachting was dat er wel iets te combineren zou zijn en dat bleek ook het geval. Je kunt tussen de 10% en 20% aan kosten besparen door zendingen slim te combineren. Maar of dat percentage in de praktijk ook haalbaar is, is lastig te realiseren. Er kunnen allerlei verschillende redenen zijn om zendingen juist niet te combineren: veranderde klanteisen, specifieke kenmerken van een zending, enzovoort. Maar het geeft wel echt een kick als het lukt.’’

Wat viel je tijdens het onderzoek op aan de klanten van IDS?

“De klanten bij IDS zijn veelal klanten die grote partijen verzenden, met allerlei verschillende kenmerken en verschillende volumes. Wat mij daar het meest aan opviel, is dat er ook veel interne vervoersbewegingen zijn. Die interne vervoersbewegingen vallen niet zo snel op, maar daar zijn echt veel voordelen uit te halen. Onverwacht was dat eigenlijk bijvangst van mijn onderzoek.”

 

Jamie gaat zich bij IDS bezighouden met twee verschillende dingen. Allereerst de operationele freight management werkzaamheden: zorgen dat de logistieke keten voor klanten soepel verloopt. Daarnaast gaat hij zich richten op verschillende losse, strategische en tactische projecten. “Ik wil er graag aan bijdragen dat de klanten van IDS ook in lastige tijden het maximale resultaat kunnen behalen.”

 

Wat is jouw doel bij IDS?

“Na mijn afstudeeronderzoek heb ik nog een master gedaan in Spanje en was ik daarna op reis door Zuid-Amerika”, vertelt Jamie. “Door corona moest ik eerder naar huis, maar gelukkig kon ik ook eerder bij IDS terecht en dat geeft veel vertrouwen. Ik ben teruggekomen omdat ik het hier tijdens mijn afstudeeronderzoek erg naar mijn zin had. Leuke sfeer, fijne collega’s en vooral leuk werk. Ik verheug me er vooral op de klanten te leren kennen en lekker aan de slag te gaan. Voor de toekomst zou ik graag mijn bijdrage leveren aan een soepele logistiek, zodat de klant zich bezig kan houden met de andere elementen van de supply chain.”

 

Wat voor gevolgen heeft corona voor de klanten van IDS volgens jou?

Jamie: “Het zal nog wel even duren voor we helemaal duidelijk hebben wat de gevolgen zijn. Een paar dingen vallen op, maar dat hoeft natuurlijk niet zo te blijven:

  • Hele productieketens in Italië en Spanje hebben volledig stil gestaan, in andere landen zijn ze ernstig verstoord geraakt. Het isfijn om te merken dat de goederenstromen langzamerhand weer begint op te starten.
  • We merken dat er her en der is gehamsterd, niet alleen door consumenten, maar zeker ook door bedrijven. Daardoor zakt de vraag nu tijdelijk in.
  • Veel bedrijven zijn op zoek naar alternatieven: andere leveranciers, andere routes, andere soorten leveringen, soms zelfs andere grondstoffen.

Het is heel erg dynamisch en spannend om te zien hoe zich dat gaat ontwikkelen. Want in hun kielzog zoektIDS met hen mee naar alternatieven in de logistieke keten, zodat de productie zonder vertraging vervolgd kan worden. Ik help graag mee die puzzel op te lossen.”

 


Coronatoeslag: balanceren op een slap koord

Lees het volledige artikel

Nu de coronacrisis voortduurt, wordt het ook voor de logistiek steeds ingewikkelder om vast te houden aan bestaande afspraken. Meer en meer vervoerders moeten hun routes aanpassen, hebben te kampen met extra wachttijden en chauffeurs lopen een reëel risico besmet te raken. Na de jarenlange prijzenslag in de sector, rest sommige vervoerders niets anders dan het invoeren van een coronatoeslag om de crisis het hoofd te bieden. Tegelijkertijd zien wij als 4PL service provider ook precies het tegenovergestelde gebeuren: vervoerders die juist op zoek gaan naar creatieve oplossingen zónder extra kosten in rekening te brengen. Hoe dat uitpakt? De tijd zal het leren.  

Zoeken naar de balans 

Voor IDS betekenen deze uitzonderlijke tijden nog meer dan anders dat we een beroep doen op ons netwerk en ons tot het uiterste inspannen voor onze klanten. Maar tegelijkertijd zijn we solidair met de sector: het is als balanceren op een slap koord. Immers, kostenreductie en leverbetrouwbaarheid zijn in de afgelopen weken in een geheel ander daglicht komen te staan.   

Ontzorgen waar we kunnen 

Via ons Transportation Management System (TMS) bieden we onze klanten inzicht in al hun zendingen en ontzorgen wij waar we kunnen. Maar als blijkt dat bestaande leverafspraken niet kunnen worden nagekomen op de reguliere manier, dan komt het aan op ieders creativiteit. Onze freight managers werken vanuit huis aan oplossingen om alle vrachten op tijd op hun bestemming te krijgen, tegen acceptabele prijzen. Hun expertise, handelsinstinct en klantgerichtheid zorgen ervoor dat de kosten niet uit de hand lopen, zonder het vertrouwen te verliezen van ons vervoerdersnetwerk. 

Veranderingen op de lange termijn 

Hoe deze ontwikkelingen op de lange termijn uitpakken, is nu nog niet te voorspellen. Veel bedrijven zullen naar verwachting op niet al te lange termijn hun inkoopstrategie en supply chain grondig herzien. Minder afhankelijkheden en het zoeken naar grondstofleveranciers dichterbij huis zullen naar verwacht dan heel hoog op de agenda staan.   

Wilt u weten hoe wij onze klanten helpen hun logistiek in deze uitzonderlijke omstandigheden op peil te houden? Neem dan contact op met Arno Spoek, Business Development Manager bij IDS.  

 


Freight Management in tijden van COVID-19: snel schakelen en nog sneller communiceren

Lees het volledige artikel

In navolging van de diverse “frontberichten” die sinds de corona-uitbraak dagelijks te volgen zijn, interviewen wij onze freight managers, die continu bezig zijn om tijdens deze uitdagende tijden de logistieke keten in stand te houden. We spreken met Robert Mulders, een van de freight managers van IDS. Hij ontzorgt klanten in de chemische sector met het inkopen van vervoerscapaciteit. Dagelijks is hij samen met collega’s bezig om ervoor te zorgen dat laden en lossen soepel verloopt, dat problemen worden opgelost en nieuwe trajecten worden geoffreerd.

 

Wat zijn jouw ervaringen met de veranderingen door de coronacrisis?

‘’Voor het bedrijf is er afgelopen tijd veel veranderd. Op dit moment werken er nog 4 à 5 mensen op kantoor, de overige collega’s werken vanuit huis. Dat werkt goed, we bellen en Skypen veel. Snel schakelen bij spoed of problemen is voor ons de grote uitdaging. Want dat is een stuk ingewikkelder geworden. We moeten achterhalen welke bedrijven wel en niet open zijn en bij welke grensovergangen er vertragingen te verwachten zijn. Er zijn goederen onderweg, maar die moeten natuurlijk wel ontvangen kunnen worden. En dat is nog wel eens een probleem. Want door de coronacrisis zijn er veel ziektemeldingen bij onze afleveradressen of zijn losadressen van overheidswege gesloten. Ondanks de grensbeperkingen mogen goederen wel door, maar door controles ontstaan er regelmatig flinke wachttijden van uren, en soms dagen! In de eerste periode was dat heel heftig, maar dat begint zich te normaliseren.”

Robert vervolgt: “Wel blijft de communicatie lastig doordat bijvoorbeeld chauffeurs niet meer overal mogen komen en daardoor ook weer langer moeten wachten. Wij zitten er bovenop, grijpen snel in als er iets mis dreigt te gaan. Bij onze klanten zien we dat sommigen nog volop aan het produceren zijn, terwijl anderen al echt last hebben van de crisis. En dat verschilt echt per industrie. Enerzijds kan hamsteren een rol gespeeld hebben, anderzijds zijn er sectoren die echt veel minder transportaanbod hebben. Voor april zien we dat de volumes bij een aantal van onze klanten teruglopen, maar ook daar zijn er per productgroep enorme verschillen.”

Wat zijn jouw verwachtingen voor de toekomst? Wat gaat er volgens jou structureel veranderen in de logistieke sector na de Great Lockdown?

‘’Voor de komende vier tot acht weken vind ik dat lastig in te schatten. Ik denk dat de eerste weken nog wel rustiger zullen worden en dan hopen we dat het langzamerhand weer beter wordt. In delen van China begint het langzamerhand ook weer te draaien en ook Oostenrijk gaat versoepelen. Zelfs in Spanje is al meer mogelijk. Toch is het wachten tot de grote fabrieken weer gaan opstarten en de detailhandel weer goed op gang komt.”

Robert ziet nog wel een uitdaging: “Hoeveel mensen zijn er nu eigenlijk al immuun? En hoe lang duurt het dan voordat er een vaccin is wat voor iedereen beschikbaar is? We zullen hier echt nog wel even last van houden. De 1,5 meter economie zou zomaar het nieuwe normaal kunnen worden. En dat is voor een behoorlijk aantal beroepen een stevige uitdaging. Eén ding dat volgens mij permanent zal veranderen, is dat veel bedrijven in Europa nu beseffen hoe kwetsbaar hun supply chain is zodra een land als bijvoorbeeld China stilvalt. Zij komen tot de conclusie dat het voor sommige producten handiger is om dichterbij huis in te kopen. Die redundancy trend was al voorzichtig zichtbaar. Ik verwacht echt dat we meer goederen binnen Europa zelf gaan halen of anders gaan kijken naar voorraadniveaus.”

 


Logistiek in tijden van corona: samen de schouders eronder!

Lees het volledige artikel

Het coronavirus brengt inmiddels steeds meer chaos, onzekerheden en maatregelen met zich mee. In Europa en elders op de wereld probeert men met man en macht de exponentiële groei van het aantal besmettingen te bestrijden. En het ziet er naar uit dat deze situatie eerder maanden dan weken gaat duren. Een periode waarin onze weerbaarheid en geduld danig op de proef worden gesteld. Een periode met voorheen ondenkbare maatregelen én oplossingen. DSM produceert zelf desinfecterende gel, gemeenten verruimen hun venstertijden en bloemenvervoerders helpen om de supermarkten bevoorraad te krijgen. Hartverwarmende initiatieven. In de logistieke keten zien wij hoe alles in het werk wordt gesteld om goederen op hun plek van bestemming te krijgen. En daar dragen wij vanuit IDS graag ons steentje aan bij.   

Zo goed en zo kwaad als het gaat, proberen wij de logistieke keten voor onze klanten in stand te houden. De gezondheid van onze medewerkers, klanten en leveranciers staat daarbij natuurlijk voorop. Op de plekken waar personenvervoer wordt beperkt, blijkt vrachtvervoer soms nog wel mogelijk. Dat verandert met de dag en betekent vaak extra controles en wachttijden. We staan daarom doorlopend in contact met onze leveranciers om de tracking & tracing informatie te verrijken. Maatregelen die ontvangers nemen ter bescherming van hun personeel communiceren we direct in de keten, om nare verrassingen te voorkomen.

We zien dat die logistieke keten op bepaalde plekken net zo soepel verloopt als anders, terwijl het op andere plekken hapert. Om ondanks alles de leverbetrouwbaarheid te vergroten, zoeken we doorlopend naar creatieve oplossingen. Daarbij proberen we zo veel als mogelijk chauffeurs en magazijnmedewerkers te ontzien, wetend dat zij zich tot het uiterste inspannen om de keten in beweging te houden. En natuurlijk krijgen leveringen van cruciale grondstoffen voor medicijnen en beschermende middelen bij ons topprioriteit. We proberen zendingen te combineren en passen laad- en lostijden aan om social distancing te garanderen.

Een ding is zeker, het wordt heel lastig om ongeschonden uit deze crisis uit te komen. Maar door met elkaar de schouders eronder te zetten, kunnen we in ieder geval proberen om de negatieve effecten enigszins te dempen.

Voor vragen of ondersteuning, staan we natuurlijk altijd voor je klaar!

Met vriendelijke groet,

Arno Spoek

Business Development Manager

 

 


Traceerbaarheid op de proef gesteld

Lees het volledige artikel

Nu het corona virus ook Europa steeds meer in zijn greep krijgt, houdt de logistieke sector zijn adem in. De problemen in China veroorzaken verstoorde productielijnen doordat de aanvoer van bepaalde onderdelen of halffabricaten stokt. Waardoor vervolgens de opslagfaciliteiten uitpuilen. Ondertussen raken bepaalde producten bij Blokker, Action en Coolblue uitverkocht en meldt de Rotterdamse haven dat het een terugval van 2 miljoen ton goederen verwacht. De chaos lijkt compleet. En nu het virus in Europa om zich heen grijpt, wordt de traceerbaarheid flink op de proef gesteld.  

Accuraat en compleet beeld

Afgelopen week kregen wij de vraag van een van onze klanten: “Waar zijn mijn goederen nu precies?” En “Zijn die mensen dan wel veilig?”. Deze klant heeft opdrachtgevers in Noord-Italië en elke week meerdere grote zendingen onderweg. Nu hele dorpen afgesloten zijn van de buitenwereld, wilde de opdrachtgever een accuraat en compleet beeld van alle zendingen, overslaglocaties, vervoerders en afleverlocaties. Bij internationale zendingen zoals deze, waarbij het aantal orders qua volume, afmetingen, type zending, verzenddata en afleverlocaties dagelijks fluctueert, is het op normale dagen eenvoudig goed inzicht te krijgen in de hele supply chain.

Inzoomen

Met onze tracking en tracing diensten geven wij klanten een duidelijk overzicht van alle vervoersbewegingen via onze dashboards. Wij aggregeren de data zodat er een compleet beeld ontstaat. Voor deze gelegenheid zoomden we nader in op dat deel van Italië waar nu al meer dan 1700 mensen besmet zijn met het virus. 

We rapporteerden niet alleen de huidige situatie. We waren ook in staat om na te gaan waar de vervoerders en hun chauffeurs eerder hadden geleverd en welke routes zij normaliter gebruiken. Dat viel niet mee, omdat sommige vervoerders werken met eigen personeel, terwijl anderen gebruik maken van onderaannemers. Uiteindelijk waren we in staat om de opdrachtgever volledig te informeren. Er zijn in de afgelopen weken geen leveringen geweest bij locaties in het getroffen gebied en de gecontracteerde vervoerders nemen voorzorgsmaatregelen zoals desinfecterende zeep en mondkapjes, al is de supply chain van die laatste niet op de enorme vraag berekend….

Geen garantie

Een geruststelling zeker, maar geen garantie. Want chauffeurs zijn ook maar mensen. Die moeten tanken en rusten. Die contact hebben met familie, vrienden en collega’s. Daarom drukken wij al onze opdrachtnemers op het hart om veiligheidsprotocollen te volgen en direct aan de bel te trekken bij onregelmatigheden. Onze opdrachtgevers nemen tegelijkertijd ook maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Variërend van thuiswerken, niet reizen, geen beurzen bezoeken, geen handen geven en extra schoonmaken. Een van onze klanten voert zelfs temperatuurcontroles uit aan de poort. Bezoekers die tekenen van koorts vertonen worden niet toegelaten. Het is belangrijk dat de hele sector doet wat het kan om de kans op verspreiding te minimaliseren en om de leverbetrouwbaarheid op peil te houden.


Hetzelfde, maar anders

Lees het volledige artikel

De afgelopen maanden heb ik een aantal blogs geschreven over de overeenkomsten binnen de verschillende logistieke disciplines, bij verschillende bedrijven en in verschillende sectoren. Zo ondervond ik dat transportmanagers, ongeacht of ze in de industrie, de chemie of de landbouw werken, worden geconfronteerd met vrijwel identieke uitdagingen. Het gaat om tijdsdruk, fluctuerende transportvolumes, krappe budgetten, CO2 reductie en oncontroleerbare gebeurtenissen, zoals het coronavirus, om er maar een paar te noemen. Sinds de zomer hebben mijn blogs geschetst hoe IDS de last verlicht voor transportmanagers, evenals supply chain managers, finance managers, IT-managers en customer service managers binnen een breed scala van bedrijven. 

Omgang met gevaren voor chemische bedrijven

Hoewel de uitdagingen voor elke discipline grotendeels hetzelfde zijn, heeft elke branche ook zijn eigen unieke uitdagingen. Daarom is het niet zo eenvoudig om een ‘one-size-fits-all’-aanpak per discipline te hanteren. Was het maar zo! Zo moeten chemische bedrijven gevaarlijke stoffen onder speciale condities vervoeren. Voor hen is het van essentieel belang dat ze toegang hebben tot ervaren en betrouwbare vervoerders die de nodige ADR-certificeringen hebben. Zeker in combinatie met specifieke apparatuur voor temperatuur-gecontroleerd transport en routebeperkingen. Oplossingen voor beheerd transport helpen henom te gaan met deze extra complexiteit. 

OTIF stimuleren voor productiebedrijven

Daarentegen veroorzaakt tijdsdruk vaak de grootste hoofdpijn voor industriële bedrijven, zoals leveranciers in de automotive sector. Of het nu gaat om just-in-time productie, krappe bezorgvensters of just-in-time delivery van de juiste reserveonderdelen om zo stilstand van de machine te minimaliseren, de focus ligt op on-time in-full leveringen (OTIF). Daarom profiteren dergelijke bedrijven van één bron van real-time inzicht in de status van hun zendingen, inclusief automatische waarschuwingen in geval van potentiële problemen, zodat ze snel een oplossing kunnen vinden. Bovendien helpt een gedetailleerde rapportage hen om gebieden te identificeren voor verdere prestatie-optimalisatie.

Ondersteunende veiligheid voor levensmiddelenbedrijven

En dan is er ook de voedingssector, die vaak expediteurs en transporteurs met de juiste faciliteiten nodig heeft – zoals vrachtwagens met temperatuurregeling en gekoelde magazijnen – om het transport en de opslag van verse, gekoelde en bevroren producten te regelen. Om te voldoen aan de voedselveiligheidsvoorschriften, is het essentieel om ervoor te zorgen dat de producten te allen tijde binnen de vereiste temperatuurparameters worden gehouden, wat de behoefte aan een systeem met uitstekend zicht op de supply chain en track & trace rapportage creëert. 

Respecteer de verschillen

Daarom beschouwen we bij IDS al onze klanten als hetzelfde, maar anders. We zoeken naar overeenkomsten, zodat we bewezen succesvolle benaderingen kunnen overdragen van de ene industrie naar de andere. Op die manier delen we onze kennis en ervaring en helpen we bedrijven van elkaar te leren. Daardoor ontstaan er voordelen voor iedereen. Ons transport management systeem (TMS) stelt alle soorten bedrijven in staat om complexe transportnetwerken te beheren, prestaties te bewaken en nieuwe inzichten op te doen. Daarmee verbetert de leverbetrouwbaarheid, bespaart u kosten en creëert u efficiëntie. Tegelijkertijd respecteren we de verschillen die de unieke behoeften in elke sector creëren. We werken nauw samen met al onze klanten om elke keer de optimale, sector-specifieke oplossing voor hen te vinden.

Ik ben onwijs blij te horen dat zoveel mensen in verschillende rollen de afgelopen maanden mijn inzichten hebben gelezen en ervan hebben genoten. Als u meer wilt weten, neem dan gerust contact met me op. En u weet maar nooit, u zou me misschien zelfs kunnen inspireren om in de toekomst nog een blog te schrijven!